1Dane Osobowe Pacjenta

W celu umówienia wizyty, należy założyć kartę Pacjenta naszej Przychodni. W tym celu nalezy podać dane wymagane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.0.1127)


2Dane Adresowe Pacjenta


3Dane kontaktowe Pacjenta

Na adres e-mail wyślemy potwierdzenie rejestracji. Na podany poniżej numer telefonu, lekarz będzie się z Tobą kontaktować.